FANDOM


Wskazówki werbalne kłamstwa:

  • Odchylenia od wypowiedzi kłamcy – należy wtedy pytać o szczegóły, co może nam pomóc w zdemaskowaniu kłamcy.
  • Przejęzyczenia, błędy słowne, logiczne, manewry opóźniające ("poczekaj, niech pomyślę...", "jak to było...")
  • Tyrada – fakty wylewają się z wypowiedzi kłamcy i po chwili widzimy na jego twarzy, że "wpadł"
  • Krótkie wypowiedzi
  • Generalizowanie – sądy ogólne, nadmierne używanie słów: każdy, wszyscy, nikt, zawsze itd.
  • Mniejsze znaczenie – wypowiedź jest uboga w treść
  • Uwiarygodnianie – czyli przekonywanie że wypowiedź jest prawdziwa "możesz mi wierzyć", "na 100%", "na pewno było jak mówię"


10207 20 500 W-Pewnej-Wiosce

Lisek kłamczuszek.