FANDOMTEST UMIEJĘTNOŚCI WYKRYWANIA KŁAMSTWA WTKOWSKIEGO


1. Ludzie rozmawiając czy opowiadając wykonują gesty, które mają pomóc w przekazywaniu sensu słów, podkreślić niektóre z nich. Taką gestykulację nazywamy ilustrowaniem. Czy twoim zdaniem osoba kłamiąca ilustruje swoje wypowiedzi:

a. Bardziej intensywnie

b. Na niezmienionym poziomie

c. Mniej intensywnie


2. Inną formą ekspresji emocji jest manipulowanie. Są to takie czynności, jak zabawa długopisem, kosmykiem własnych włosów, podkręcanie wąsa, drapanie się, pocieranie dłoni itp. Czy kłamca będzie miał tendencję do manipulowania:

a. Bardziej intensywnego

b. Na niezmienionym poziomie

c. Mniej intensywnego


3. Postawa ciała kłamcy:

a. Jest ważnym źródłem informacji o tym czy ktoś kłamie

b. Nie ma znaczenia w wykrywaniu kłamstwa

c. Ponieważ jest kontrolowana, stanowi źródło błędów w wykrywaniu kłamstwa


4. Osoba kłamiąca:

a. Unika kontaktu wzrokowego i jest to ważną wskazówką kłamstwa

b. Utrzymuje normalny kontakt wzrokowy, dlatego nie może być wskaźnikiem kłamstwa.


5. Czy zarumienienie twarzy jest wskazówką kłamstwa?

a. tak

b. nie


6. Czy zblednięcie twarzy jest wskazówką kłamstwa?

a. tak

b. nie


7. Czy pocenie się jest wskazówką kłamstwa?

a. tak

b. nie


8. Ton głosu osoby kłamiącej najczęściej jest:

a. podwyższony

b. kontrolowany

c. obniżony


9. Osoba kłamiąca najczęściej mówi:

a. szybciej niż zwykle

b. wolniej niż zwykle

c. kontroluje tempo wypowiedzi


10. Zawartość szczegółów w wypowiedzi kłamcy jest:

a. większa niż przeciętnie

b. niższa niż przeciętnie

c. przeciętna


Kliknij tutaj aby poznać wyniki.