FANDOM


Na samym początku należy zaznaczyć, że nie istnieje żaden udowodniony wskaźnik kłamstwa, nie ma na przykład mięśnia czy ekspresji kłamstwa. Można jedynie próbować rozpoznać kłamcę przy pomocy obserwacji jego emocji, które mogą być fałszowane lub obserowaniu zdenerwowania, kótre towarzyszyć może podczas kłamania.


W obserwacji rozmówcy możemy wziąć pod uwagę:Największe predyspozycje do odczytywania kłamstwa z zachowania rozmówcy mają:

  • Ludzie z afazją (osoby te mają problemy z mową i rozpoznawaniem emocji w tonie głosu, dlatego ich organizmy kompensują sobie te braki wyostrzonymi umiejętnościami obserwacyjnymi).</li>
  • Agenci służb specjalnych – max 64% skuteczności w wykrywaniu kłamstwa.</li>
  • Specjaliści – 50% (psychologowie, sędziowie itp.). Równie dobrze możnaby zgadywać czy dana oosoba kłamie czy nie.</li>