FANDOM1) Ukrywanie:

 • Bierne- przemilczenie, zatajenie. Najczęstsze strategie wybrnięcia, to: niewiedza, deklarowanie zamiaru ujawnienia informacji, luka w pamięci.
 • Aktywne- wymagają aktywności, przygotowania i pełnej kontroli sytuacji, np. tłumaczenie się z powodu niewywiązania się z jakiejś obietnicy. Strategią może być „nadmierna” gadatliwość.

2) Fałszowanie emocji:

 • Maska- ukrycie emocji
 • Fałszywa emocja- nadanie przeżyciom innej treści, np. udawanie złości w obliczu strachu:
 • Łatwiej jest modelować emocje pozytywne (uśmiech) niż negatywne
 • Technika grania roli Stanisławskiego- aktorzy
 • Fałszywa atrybucja- przypisywanie przyczyn wystąpienia określonych zachowań czy zdarzeń. Jest to kłamstwo co do przyczyny emocji, podczas gdy przeżywana emocja pozostaje taka sama.

3) Uwiarygodnianie fałszywych faktów:

 • Szczegóły- uwiarygodniają wypowiedzi
 • Zastępowanie zdarzeń- przywołanie w pamięci podobnych zdarzeń i opowiadanie ich ze szczegółami.
 • Kłamstwa narracyjne- istotne cele bohatera.
 • Uwiarygodnianie strategiczne- zaplanowane, przygotowane wcześniej oszustwo.

4) Manipulowanie przekazem faktów

 • Fałszywa prawdomówność- przedstawiamy prawdę, czyniąc to w sposób, który odbiera jej walor realności i prawdopodobieństwa.
 • Półprawdy, w których wyróżniamy techniki:
  • Podstęp błędnego wnioskowania- wypowiadanie własnych sądów w sposób całkowicie dwuznaczny.
  • Presupozycja- „sąd umożliwiający wypowiedzenie zdania zawierającego innny sąd” (np. „moje najstarsze dziecko...”).
  • Aluzja- napomknienie, mówienie o jakimś przedmiocie bez wymieniania go.
  • Implikatura- sugerowanie.
  • Insynuacja- przedstawianie faktów, z których logicznie i bezpośrednio wynikają jakieś wnioski, ale nie mówienie o nich wprost.