FANDOM


Wskaźniki kłamstwa w głosie:

  • Techniki opóźniające (pauzy, form parajęzyka – „hmm”, „eee”, powtórzenia, zająknięcia)
  • Wyższy ton głosu, u 70% ludzi wzrasta szybkie tempo mówienia, głośność.