FANDOMWłaściwe nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to czym jest kłamstwo. Każdy system moralny ujmuje je inaczej. Dla przykładu:

Wg. św. Augustyna kłamstwo to świadomy zamiar wprowadzenia w błąd.

Immanuel Kant mówi że: „kłamstwem bowiem ma się nazywać to, co narusza czyjeś prawo, a nie każde wprowadzenie w błąd.”

A Voltaire „Kłamstwo jest grzechem, jeśli wyrządza zło, jest wielką cnotą, jeśli czyni dobro.”Można mówić o kłamstwie jako aspekcie zachowania zawierający trzy czynniki:

  • Logiczny (nie wszystko co prawdziwe jest logiczne i nie wszystko co nielogiczne jest nieprawdziwe)
  • Językowy (pisarz tworząc bajkę – fikcję dla dzieci robi to dla nich, nie zależy mu aby ktokolwiek w to wierzył, tymczasem kłamca tworzy fikcję przeciwko drugiemu człowiekowi i chce, aby ten w nią wierzył)
  • Psychologiczno – aktorski (czyli także zachowanie człowieka – kłamcy staje się fikcją skierowaną przeciwko nam)

Trzeba pamiętać, że nie w każdym kłamstwie występują wszystkie trzy czynniki!


Powody kłamania

Powody kłamania.


Oszustwa komunikacyjne

Oszustwa komunikacyjne.